A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének 2021.november 25-i ünnepi ülése

​A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége 2021.november 25-én tartotta ünnepi ülését. Átadásra került dr. Mikó Péter posztumusz örökös tiszteletbeli elnök kitüntető címet megtestesítő oklevél, amelyet dr. Mikóné dr. Verger Mária vett át fia, dr. Mikó Ádám és házastársa jelenlétében.

Az ünnepi ülésről tudósított a FEOL az alábbi linken: https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2021/11/alapitvany-orzi-miko-peter-nevet

Az ünnepi ülésen felszólalt Dr. Mikó Ádám:

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Titkár Úr, Tisztelt Elnökség, Kedves Kollégák!

Mindenekelőtt engedjék meg nekem, hogy egész családunk nevében hálás köszönetet mondjak a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének azért az elismerésért, hogy Édesapámnak, dr. Mikó Péternek a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Örökös Tiszteletbeli Elnöke kitüntető címet adományozta.

Különösen hálásak vagyunk ezért a megtisztelő kitüntetésért az Elnökség tagjain kívül a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara egész tagságának is, mert tudjuk, hogy ez az elismerés egyben az ügyvéd kollégák szeretetének a jele. Dr. Mikó Péter életművének elismerése tehát egyszersmind az ügyvédi hivatásrend megbecsülésének őszinte megnyilvánulását is jelenti. És hogy miért is állíthatom ezt teljes meggyőződéssel?

Édesapámat első ízben 1987. februárjában – akkor még időszaki választáson - választották meg a Kamara elnökének és azóta újra és újra bizalmat kapott a kollégáitól. Összesen 33 éven át töltötte be a Kamara elnöki tisztét és ezen időszak alatt 9 alkalommal választották meg elnöknek. Ez az egyedülálló teljesítmény pedig nyilvánvalóan nem valósulhatott volna meg a kollégák támogatása nélkül. Továbbmegyek, nem csak tisztelték, hanem biztosan állíthatom, hogy szerették is a kollégái. Az irányában megnyilvánuló szeretet pedig saját elmondása szerint is annak volt köszönhető, hogy soha nem hatalmi szóval, hanem sokkal inkább emberi oldalról közelítette meg a problémákat. Mind ügyvédként, mind kamarai vezetőként nem az ellentétek vonalán igyekezett megoldásokat keresni, hanem éppen ellenkezőleg, a kompromisszumok mentén.

Egész életét meghatározta a mások iránti empátia, a humanista életszeretet és a minden akadályt leküzdő humor. Ugyanakkor kellő szerénységgel kezelte a társadalmi elismerést, hiszen számára mindig a kollégák és az ügyfelek szolgálata volt a legfontosabb. Tudom, hogy ma biztosan azt tanácsolná nekem, hogy ne untassam Önöket életútjának méltatásával. A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitűntetett elnökeként, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökeként, Fejér megye díszpolgáraként sem szerette azt, ha valaki öncélúan helyezi magát előtérbe. Biztosan tudom azt is, hogy mit tanácsolna nekem a mai napon: Fiam ne beszélj sokat, mert ha a védő sokat áll, a vádlott sokat ül.

Éppen ezért nézzék el nekem, ha nem a mindenki által ismert kiemelkedő életpálya száraz tényeit, hanem a személyes gondolataimat osztom meg Önökkel. Dr. Mikó Péter életét a jog és a zene párhuzamossága határozta meg. Az édesanyjától, apai nagyanyámtól, a Dohnányi tanítvány zongoraművésztől a zene szeretetét, ügyvéd nagyapámtól és városi tiszti főügyész dédapámtól pedig a jog, az igazságszolgáltatás eredendő alapvetéseit kapta örökül. Édesapám igazi zenei tehetség volt, abszolút hallással rendelkezett.

És mint ahogy a zenében is ösztönösen érezte a tiszta hangokat, úgy a joghoz is hasonlóképpen viszonyult. Jogérzete, az igazsághoz való ragaszkodása és lényeglátása tette igazi vezetővé.

Úgy tartják, hogy olyasvalaki tud egyszerűen elmagyarázni egy bonyolult kérdést, aki igazán ért hozzá. Nagy bíróktól hallani azt, hogy először magát az ügy lényegét kell magunkban eldöntenünk és ezt követően kell fellapoznunk a vonatkozó anyagi és eljárásjogi rendelkezésket. Dr. Mikó Péter ilyen ember volt. Értette hivatását, mint ahogy a zenéhez, a joghoz is ösztönös tehetsége volt. Amikor megkérdeztem tőle, hogy miben rejlik sikerének titka, miből ered a kollégák tisztelete és megbecsülése, csak annyit mondott: Fiam, rendes embernek kell lenni.

Mindig is szerette és segítette a fiatal kollégákat. A Kamara elnökeként és ügyvédként is mindent megtett az új ügyvédi generáció támogatása érdekében, az ügyvédi praxisra való felkészülésben, a hivatásrendi önazonosság megerősítésében, a kamarai közösségi élet megkedveltetésében és nem utolsó sorban az ügyvédségnek az igazságszolgáltatásban betöltött sajátos, felelős szerepe tudatosításában és megélésében.

Életét végig kísérte a zene is. Fiatalságát a zeneiskolában töltötte, ahol zongorázott, csellózott, bőgőzött, klarinétozott. Tehetségére jellemző, hogy tizenöt éves korában Kadosa Pálné kedvenc növendékeként Chopin A-dúr polonézét zongorázhatta a Kossuth Rádióban. Ezt követően aztán beleszeretett a tánczenébe és a jazz műfajába. A székesfehérvári József Attila Gimnáziumban Horváth Charlie-val alapított együttest. A gimnázium után a Pécsi Jogi Egyetemen is zenélt, ott Meződi Dunda volt az énekesük, aki később az Apostol együttessel ért el nagy sikereket. Zenésztársai közül talán D. Nagy Lajost, a Bikini Zenekar későbbi alapítóját és énekesét sem kell bemutatnom, akivel Székesfehérváron a Gorsium együttesben zenélt. Mindannyian szerették és egyben nagy tehetségnek tartották Édesapámat, szoros barátságuk jele az is, hogy az országosan elismert sztárok az Ő hívására egészen 2019-ig szinte minden évben hazajártak Székesfehérvárra, hogy a Gorsium zenekarral közösen nagy sikerű koncerteket adjanak a VOK-ban, majd később az István teremben.

Édespám elvesztése egész családunk számára pótolhatatlan veszteséget jelent. Ugyanakkor megnyugtató a tudat, hogy szellemi öröksége velünk marad és tovább él. Dr. Mikó Péter még életében elhatározta egy olyan alapítvány létrehozását, amely a Fejér Megyei Ügyvédség tagságának támogatását célozza. Éppen ezért végezetül engedjék meg nekem, hogy Édesapám akaratának megfelelően ezúton adjak számot arról, hogy a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara vezetőségének aktív közreműködésével a családunk egy Alapítványt hoz létre, amelynek célja és küldetése a Fejér Megyei Ügyvédség tagságának segítése az új ügyvédi generációk támogatásán keresztül. Biztosak vagyunk abban, hogy a Mikó Péter Alapítvány működése társadalmi szervezetként is azt az értékrendet és hitvallást fogja képviselni, amelyet Ő is vallott, és amely nélkülözhetetlen az ügyvédi hivatásrend történelmi értékeinek megőrzéséhez és fennmaradásához.

Egész családunk nevében még egyszer köszönöm a megtisztelő elismerést és a figyelmet!

dr. Mikó Ádám