Dr. Mantuano Kálmán emlékére

Dr. Mantuano Kálmán (Budapest, 1938. június 27.) a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait 1956-ban, majd ebben az évben megkezdte egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán, amelyet 1960-ben  fejezett be.

Középiskolája megalapozta későbbi tanulmányait is, hiszen „summa cum laude” végzett az egyetemen, majd a Videotonnak, az Erőmű Beruházási Vállalatnak, majd a 26-os Állami Építőipari Vállalatnak volt jogi előadója, majd jogtanácsosa. 1972-ben pályázat útján vált ügyvéddé.

Tagja lett a Dunaújvárosi Ügyvédi Munkaközösségnek, majd az újonnan alakult Dunaújvárosi 2. sz Ügyvédi Munkaközösségnek az Óvárosban. A széles értelemben vett polgári jog állt érdeklődése középpontjában, hivatása gyakorlása során a munkajog mellett a lakásépítésekkel, lakásszövetkezetekkel és társasházakkal kapcsolatos nehézségeket is vizsgálta, továbbá családjogi ügyeket is vitt az ingatlanügyek mellett. Periratait a tények pontos ismerete alapján nagy műgonddal és jogi megalapozottsággal készítette. Lobbanékony természetén jól tudott uralkodni, de látható volt, hogy beleéléssel és meggyőződéssel képviseli ügyfeleit. Meggyőzően érvelt, a sikernek különösen tudott örülni.

Széles látókörű, nagy tudású kollégaként segítette a gondjaira bízott jelölteket.

Családszerető emberként házastársával, dr. Mantuano Kálmánné dr. Driesz Máriával nevelték gyermekeiket Zsófiát és Orsolyát. Felesége patológusaként többször kitüntetett orvosa volt a Dunaújvárosi Szent Panteleon Kórháznak.

Dr. Mantuano Kálmán aktív közéleti személyiség volt, 1990-ben az országgyűlési választásokon a dunaújvárosi választási bizottság titkára volt. Közmegbecsülésnek örvendő, elismert dunaújvárosi ügyvédként a munkajog vizsga cenzora, aki a Magyar Jogban is publikált.

Ügyvédi tevékenységét 2005-ben végleg befejezve Budapestre költözött közelebb a gyermekeihez.

A megemlékezés adatait és emlékeit volt ügyvédjelöltje dr. Szabó Kálmán gyűjtötte össze.