Neukum Flórián, a megye új kamarai elnöke múltról, jelenről és jövőről

Fotós: Fehér Gábor / FMH, Forrás: https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2022/12/neukum-florian-a-megye-uj-kama...

 

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara régi-új elnöke szerint ma már nem lehet emlékezetből ügyvédkedni. Folyamatosan jelennek meg az új jogszabályok, melyek lekövetésében a kamara nagyon sokat segít az ügyvédi társadalomnak. Neukum Flóriánnak köszönhetjük Fejér megyében az ingyenes jogi segélyvonalat és abban is közreműködik, hogy az izgalmas képzések miatt olyan felkészültek a helyi ügyvédek. Mégis azt mondja: a jövő tekintetében azért óvatosan optimista.

- A híres fehérvári „ügyvédsoron” van az irodája, a Zichy ligetben. Hogyan s mikor döntötte el, hogy ügyvéd lesz?

- A fiatalok számára érettségi után normál esetben jön a főiskola vagy az egyetem. De 17-18 évesen azért az embernek legtöbbször fogalma sincs arról, mit válasszon, milyen irányban induljon el. Én sem voltam kivétel, nekem sem volt erről különösebb elképzelésem. Annyi bizonyos volt, hogy a magyar és történelem nagy kedvenc volt számomra gimnáziumban. A lehetőségeket tekintve éppen ezért a Pécsi Tudományegyetem jogi kara volt a legszimpatikusabb, így ide jelentkeztem. Hamar kiderült, hogy rendkívül jó döntés volt számomra, mert már a legelején motivációt találtam a jogban, amelyben a helyemet is megtaláltam. Véletlen tehát, hogy jogra mentem, de jó döntésnek bizonyult. A sokak által szidott, rettegett római jog volt a kedvencem, amelyben én azonnal felfedeztem a csodálatos, kristálytiszta logikát. Hihetetlen ösztökét adott nekem, ami végigkísérte az egyetemi éveimet és a mai napig is eltart, hiszen a kontinentális jogrendszer is erre épül. Családi indíttatás tehát ugyan nem, de a támogatás megvolt ahhoz, hogy azt tanuljam, amit szeretnék.

- Egy kamara vezetése azonban mégis más jellegű feladat. Milyen kihívás ez az ön számára – az elmúlt évek tapasztalata tükrében?

- Ez egy váratlan kihívás volt kezdetekkor, ugyanis 2020-ban a sok ciklust betöltött Mikó Péter elnök úr – aki nagyon jó barátom volt - sajnos meghalt. Már előtte, a betegsége okán nem tudta ellátni a feladatait, így általános elnökhelyettesként megtapasztaltam, mi ez a munka. Ez adta a muníciót, hogy induljak a posztért, s először, 2020-ban, időközi választáson meg is választottak. S tényleg, ez a munka teljesen más, mint a gyakorlati ügyvédi munka. Mondhatom, kettős feladat: részben helyben kell folyamatosan rendelkezésre állni, ha a kollégáknak szükségük van ránk, a kamarára. S nyugalommal mondhatom: lehetett covid vagy bármilyen nehéz helyzet, azonnal kiszolgáltuk és szolgáljuk ma is a hozzánk forduló ügyvédeket, sosem kell hetekig várniuk ránk.  A feladat másik oldala az országos ügyvédkedésre való rálátás. A Magyar Ügyvédi Kamara országos elnökségének tagjaként rendszeresen részt veszek az üléseken, ahol átbeszéljük az aktuális problémákat, szabályokat alkotunk, amelyek befolyásolják az ügyvédség életét. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a meghatározott jogszabályi kereteken belül rendkívül nagy önállóságot kapott az ügyvédi kamara, vagyis a működésünkről mi magunk dönthetünk. Ebből eredően sok feladat keletkezik, de amennyire lehet, tesszük a dolgunkat.

- Az ügyvédek kamarai képviselete nagy felelősség. Mi most a legfontosabb feladata kamarai elnökként?

- Ez mindig változik. 2020-ban egy új rendszer érkezett az ügyvédség számára: a kötelező oktatás. Ez azt jelenti, hogy minden ügyvédnek 5 éves cikluson belül meghatározott számú kreditpontot kell szereznie. Vannak kötelező előadások is. Az oktatásokra mára teljes iparág épül, azaz szolgáltatók adják ezeket az oktatásokat, meglehetősen borsos áron. Viszont sikerült elérnünk azt, hogy 2020 óta minden Fejér megyei ügyvéd ingyen, magas színvonalú előszavas előadásokon, vagy online képzéseken kapja meg a lehetőséget arra, hogy a jogszabály által előírt krediteket megszerezze. A kreditszerzés nem játék, olyannyira kötelező az ügyvédek számára, hogy aki nem teljesíti, törlésre kerülhet. Fontosnak tartom továbbá, hogy a képzéseinken való részvétel ne holmi kötelező udvariassági megjelenés legyen, éppen ezért mindig érdekes, jó előadókat hívunk. Az oktatásaink pedig azért tudnak ingyenesek lenni, mert az előadók jó része nem kér díjat, ha mégis, azt a kamara kifizeti. Komoly munkát visz az oktatási bizottságunk ezen a téren. Ez tehát nem az én érdemem. Itt külön szeretném kiemelni Szilágyi Zsuzsanna személyét, aki az Oktatási Bizottságunk Elnöke és rendkívül sokat tesz a magas színvonalú oktatás fenntartásáért. Azt szoktam mondani, nekem az a dolgom, hogy kiváló kollégák vegyenek körül és ez minden téren így is van. 2020 óta ez tehát a legfontosabb feladatunk. A fegyelmi ügyeinket is magunk intézzük – ez szintén nagy vívmánya az ügyvédségnek, melyet még elődeink vívtak ki számunkra.

- Az ön egyik első kezdeményezése Fejér megyében az ingyenes jogi segítségnyújtás volt, amely azóta is nagy sikerrel zajlik. Milyen kérdésekben keresik fel a tanácskérők a telefonos szolgálatot?

- Széles a spektrum. Önkéntesen vállalt feladat ez az ügyvédek között. Amikor kitaláltam, még a covid kezdetén, a fő ok az volt, hogy ’bezárt’ az ország és sok munkajogi probléma merült fel, amivel nem tudott vagy nem akart máshová fordulni a munkavállaló. Aztán egyre több kérdés jött, így amikor más típusú problémában kért valaki segítséget,  akkor azt is igyekeztük teljesíteni. A covid végén leültem a kollégákkal, s megbeszéltük: vállaljuk továbbra is a feladatot – amelyben magam is részt vállalok. Azóta átment az ügyvédi segélyvonal létezése a köztudatba is, derekasan csörögnek a telefonok. Ahogy tudunk tehát, itt is segítünk. Szerződést persze nem írunk, konkrét ügyeket nem képviselünk, de amiben tudunk, jogi iránymutatást adunk.

- Az elmúlt években nagyon sok új jogszabály jelent meg, ezek lekövetését hogyan segíti a kamara?

- A már korábban említett oktatásokon és folyamatos figyelemfelhíváson keresztül segítjük. 2012 óta minden évben történt olyan változás, amely érintette a munkánkat, s már várjuk 2023-at, ugyanis jövőre jön egy újabb fontos jogszabályváltozás az ingatlan nyilvántartási törvényben, ahol új feladatokat kap az ügyvédség. Ennek konkrét szabályai még nem jelentek meg, amint ez megtörténik, kezdjük is az oktatást. Folyamatosan küldjük egyébként az informáló, figyelemfelhívó e-maileket a kollégáknak, van, hogy napi ötöt, van, hogy heti ötöt. Egyre sokrétűbbek tehát a feladataink. Már nem vagyok fiatal, ’88-ban végeztem – amikor a pályámat kezdtem, ez még egy viszonylag nyugalmas világ volt. Ma már nem lehet emlékezetből ügyvédkedni.

- Fejér megye ügyvédeinek az élete sem könnyebb, mint a fővárosiaké – csak az elmúlt egy-két évből jut eszembe sikkasztási ügy, korrupciós ítélet, bűnszervezet működését feltáró per. Dolog tehát van elég. Mire számíthatunk még?

- Széles itt is a spektrum – a szakosodás éppen ezért egyre inkább jellemző. Vannak kollégák, akik kizárólag a büntető ügyekre specializálódtak, és vannak a családjogi vagy polgárjogban jeleskedő ügyvédek. Attól nem tartok, hogy csendesebb évek várnak ránk, mint a korábbiak voltak, pedig érdekes statisztikákat látok: a covid és az ukrán konfliktus által generált gazdasági recesszió visszafogja az ügyvédek iránti igényt. Az ingatlanok adásvétele is jelentősen visszaesett, ami korábban sok munkát adott az ügyvédeknek. De érdekes statisztikák vannak országos szinten is. Érzékelhető módon visszaesett a perek száma: drága és nehéz ugyanis a pereskedés. Elmúlt az a világ, amikor az állam könnyedén költségkedvezményeket adott az állampolgároknak. Ma már kőkeményen be kell fizetni az illetékeket, és ez a tény, valamint az új Polgári Perrendtartási Törvény szigorú rendelkezései jelentősen visszaveti a pereskedések számát. Az ügyvédségre nézve hosszútávon ez nem túl jó kilátás. Hiába bonyolultak továbbra is az életviszonyok, a perek számában ez már nem tükröződik. Azt kell mondjam tehát, a jövő tekintetében óvatosan vagyok optimista.

Forrás: https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2022/12/neukum-florian-a-megye-uj-kamarai-elnoke-multrol-jelenrol-es-jovorol