Fontos kapcsolatok

Alkotmánybíróság: http://www.mkab.hu

Választottbíróság: http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/valasztottbirosag-9245

Bíróságok: http://www.birosag.hu/

Bírósági illetékesség kereső: http://www.birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-keresoügyleírások:

Ügyleírások: http://www.birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/ugyleirasok

Elektronikus nyomtatványok:http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok

Polgári peres elektronikus nyomtatványok: http://www.birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok

Végrehajtási nyomtatványok: http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok/vegrehajtasi-nyomtatvanyok-31-2012(vl29)-kim-rendelet

Csőd és felszámolási eljárásokban alkalmazandó nyomtatványok: http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/csod-es-felszamolasi-eljarasok/csod-felaszamolasi-nyomtatvanyok

Civil szervezetek névjegyzéke: http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke

Civil eljárásokban alkalmazandó nyomtatványok: http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok

ÁNYK űrlapokkal kapcsolatos tájékoztatás: http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-eljarasok-anyk-urlapjai-tajekoztato

Jegybanki alapkamat: http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak&ContentID=2516

KSH TEAOR segítség: http://www.ksh.hu/docs/files/475315.PDF

MNB napi devizaárfolyamok: http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=napiarfolyamok

Európai Unio: http://europa.eu/index_hu.htm

Magyar Ügyvédi Kamara: http://www.magyarugyvedikamara.hu

Budapesti Ügyvédi Kamara: http://www.bpbar.hu

Kúria: http://www.lb.hu

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete: http://www.mubse.hu/downloads.php

Ingyenes céginformációs szolgálat: http://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/ingyenes-ceginformacio

Elektronikus aláírás: http://srv.e-szigno.hu/menu/

Európai uniós jog: http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm

Ingyenes céginformáció: http://www.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo

A Magyar Országgyűlés honlapja: http://www.mkogy.hu

Kormány-Minisztériumok: http://www.kormany.hu

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Magyar Szabadalmi Hivatal): http://www.sztnh.gov.hu/

Közbeszerzések Tanácsa: http://www.kozbeszerzes.hu

EU végrehajtásra vonatkozó szabályok: http://mbvk.irq.hu/letoltesek/eujogszabalyok.html

Magyar Végrehajtói Kamara: http://mbvk.irq.hu/800_600/index.html

Arhiválás: http://arconsult.hu

Magyar Közlöny: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?pageindex=0400

Cégközlöny: http://www.e-cegkozlony.gov.hu/

Földhivatali kérelmek: http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem: http://www.foldhivatal.hu/images/nyomtatvany/foldhaszn2013/adasvetel_kozzeteteli1217korr.doc