Kamaránk tagja, dr. Szabó Kálmán magas állami kitüntetést kapott

​Dr. Szabó Kálmán a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán végezett 1980-ban. Ügyvédjelölti gyakorlatot a Dunaújvárosi 2. sz. ÜMK-ban szerzett. Szülei mindketten a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara tagjai voltak.

1982-től Székesfehérvárott a 2. sz. Ügyvédi Munkaközösség tagja lett, önálló irodát 1991- ben alapított. Alapvetően polgári és gazdasági joggal foglalkozik, szerződéseket német és magyar nyelven is ír.

1992-től Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnökségi tagja és egyben titkára jelenleg is. A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlésének a tagja.

1995-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság bírája.

Második évtizede jogi szakvizsgák cenzora a polgári jog és a gazdasági jog területén.

2002-ben a Magyar Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottsága tagjává választották, 2006-tól az egyik fegyelmi fellebbviteli tanács vezetője lett.

2010-ben választották meg a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi főmegbízottjának, amely tisztséget jelenleg is betölti, mint országos vezető fegyelmi főbiztos.

Számos polgári jogi tárgyú cikke jelent meg az Ügyvédek Lapjában. Több alkalommal tartott előadást a Kúrián, illetve oktatóként részt vesz a kamarai oktatásban. Principálisként számos ügyvédjelöltje pályáját befolyásolta, irányította.

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége 2013-ban „Kiváló ügyvédi munkáért” kitüntető jelvényt és plakettet, majd 2017-ben „Az ügyvédségért – Pro collegio advocatorum” kitüntető címet adományozta részére.

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara titkáraként végzett munkájából kiemelést érdemel, hogy dr. Mikó Péterrel együtt megalapozta a Kamara stabil gazdálkodását, a kamarai vagyon szaporítását.

Közreműködött a Kamara jelenlegi székházának a megvásárlásában, felújításában, elérte az áttérést a számítógépes adatforgalomra, majd, az elektronikus kapcsolatok bevezetése, a Regionális Fegyelmi Bizottság megszervezése, működési feltételeinek a biztosítása fűződik a  nevéhez, közreműködött a távellenjegyzés kormányzati elismerésében.

A Magyar Ügyvédi Kamarában az országos vezető fegyelmi főbiztosként betöltött tisztsége mellett részt vett az országos fegyelmi számítástechnikai rendszer kialakításában, rész vesz a Szakmai Bizottság munkájában és a törvényelőkészítő, véleményező csoport munkájában.

A Magyar Köztársaság elnöke 2021. augusztus 20-a alkalmából dr. Szabó Kálmánnak, a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi főbiztosának több évtizedes magas színvonalú ügyvédi tevékenysége, valamint a kamarai közéletben vállalt szerepe elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta, amelyet. dr. Varga Judit igazságügyi miniszter adott át részére 2021. aug. 27-én.